Min Profil

Lidt om mig selv – jeg er oprindelig uddannet som sagsbehandler og har arbejdet som sådan i 18 år.    Efter de 18 år synes jeg ikke længere at dette arbejde var tilfredsstillende, da jeg som sagsbehandler ikke havde tid til at give de mennesker, der henvendte sig, en værdig behandling.

Jeg tog en HF for efterfølgende at uddanne mig til fysioterapeut. Efter endt uddannelse blev jeg ansat som fysioterapeut på et hospital og senere startede jeg som selvstændig.

Den 18. marts 1995 blev jeg ramt at en hjerneblødning.

Jeg var så heldig at overleve, jeg fik en chance til et nyt og anderledes liv.

Efter at jeg var blevet ramt af en blødning i hjernen, gik det for alvor op for mig, hvor lidt autentisk materiale der var/er om blodpropper/blødninger i hjernen.

Jeg kendte nogle menneske der var ramt, vi satte os sammen og skrev om hvordan det kan være at blive ramt at en blodprop/blødning i hjernen.

Det blev til bogen: ”De burde måske være under opsyn”.  

Der er gået 5 år siden bogen blev udgivet og meget er sket i min tilværelse.

Men som skrevet, blev jeg pludselig ramt at en hjerneblødning og efter at have ligget bevidstløs i 1½ døgn, kom jeg til bevidsthed. Jeg var lam i højre side, kunne ikke tale, læse og skrive, jeg havde mistet en væsentlig det af sensibiliteten i højre side, desuden en nedsat træthedstærskel og efter ca. 3 måneder blev jeg yderligere ramt at thalamiske smerter – smerter der er der 24 timer i døgnet.

Efter genoptræningen der både omfattede fysio – og ergoterapeutisk træning, taletræning m.m. blev jeg selvhjulpen og jeg udfærdigede mit eget træningsprogram og på denne måde kom jeg langsomt videre.

Desværre kunne jeg ikke mere arbejde som traditionel fysioterapeut og da jeg ikke kunne affinde mig med helt at slippe faget, fandt jeg en niche hvor jeg begyndte at skrive artikler til fagblade, tage ud og holde foredrag og senere arbejdede jeg med holdundervisning, bl.a. med genoptræning af apoplektikere.

Jeg har skrevet følgende artikler:
Psykolog Nyt, september 1997, artikel ”Tanker bag en glasvæg”.
Danske Fysioterapeuter, oktober 1997, artikel ”En tavs kaotisk verden”.
Dansk Audiologopædi, december 1997, artikel ” Glasvæggen”.

Jeg har beskæftiget mig med:
Foredrag om apopleksi/afasi for læger, sygeplejersker, fysioterapeut og ergoterapeut på Bispebjerg Hospital, 1997.
Radiointerview, DR, 1998.
Foredrag om apopleksi/afasi for læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter på Næstved Sygehus, 1998.
Undervisning om apopleksi/afasi i Slagelse, Sygeplejerskolen, 1998.
TV-Øst, udsendelse om Apopleksi/afasi, 1999.
Foredrag om genoptræningsforløbet, Fakse Sygehus, 1999.
Foredrag i Vingsted, 1999.
Undervisning i SOSU uddannelsen, Dianalund fra 1998 – 2001.
Foredrag om apopleksi/afasi ved Nordisk Afasikongres i Hamar, Norge, oktober 2000.
Foredrag om apopleksi/afasi i Århus, 2001.
Specialskolen i Storstrøms amt, foredrag om apopleksi/afasi , 2002 – 03 – 04.
Foredrag om apopleksi/afasi på Fys- og Ergoterapeutskolen i Århus, forår 2004.

I 2004 blev jeg optaget på Københavns Universitet hvor jeg læser psykologi, men det må nødvendigvis foregå i mit tempo – men jeg har afsluttet fagene:

Bestået eksamen

Måned - år

Psykologiens genstandsområde og historie

Januar        2005

Humanbiologi

Juni             2005

Psykiatri

Januar        2006

Personlighedspsykologi

Juni             2006

Elementær statistik

Juni             2006

Videnskabsteori

Januar        2007

Psykologiens undersøgelsesmetoder

Januar        2007

Pædagogisk psykologi

Juni             2007

Social psykologi I

December  2007

Kognitions Psykologi 1 Maj              2008
Postmoderne Familieforhold December 2008
Klinisk Psykologi 2 December 2008
Klinisk Psykologi 1 Januar        2009
Lovgivning og Etik Juni             2009
Psykologiformidling December   2009
Arbejds.og organisationspsykologi Januar         2010
Udviklingspsykologi 1 Juni             2010
Udviklingspsykologi 2 December  2010
Batchelor Maj              2011
Socialpsykologi II August        2011
Kognitionspsykologi II Januar        2013

Modtaget eksamensbevis den 12. januar 2013

 Mine handicaps (så som ændret træthedstærskel, thalamiske smerter, manglende sensibilitet m.m.) gør, at jeg ikke kan tage studiet på den normerede tid.

Til toppen af siden