Nogle af mine foredrag

Foredrag for læger, sygeplejersker, fysioterapeut og ergoterapeut på Bispebjerg Hospital, 1997.
Foredrag for læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter på Næstved Sygehus, 1998.
Foredrag om genoptræningsforløbet, Fakse Sygehus, 1999.
Foredrag i Vingsted, 1999.
Foredrag ved Nordisk Afasikongres i Hamar, Norge, oktober 2000.
Link til: Manuskript
Foredrag om apopleksi i Århus, 2001.
Foredrag hos FOA, Hjørring, 2005.
Foredrag hos diverse foreninger i fra 1999 – 2002.

Vil Du vide mere så - mailto:bente@behammer.dk